09 Kasım 2018, CUMA

 

SALON 1

SALON 2

SALON 3

08:30-10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kongre Başkanları
Dr. Belgin Karaoğlan, Dr. Pınar Borman
Dernek Başkanı
Dr. Vesile Sepici

AÇILIŞ OTURUMU; “BRANŞIMIZ VE ULUSAL HEDEFLER”

Oturum Başkanları:
Dr. Tansu Arasıl
Dr. Vural KavuncuFTR Eğitim Kliniği Standartları
Konuşmacı:
Dr. Kenan Tan

Şehir Hastanelerinde FTR
Konuşmacı:
Dr. Neşe Özgirgin


Sağlık Turizmi ve FTR
Konuşmacı:
Dr. Engin Çakar

 

 

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00
OTURUM: NÖROBİLİMDE YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Vesile Sepici
Dr. Birol Balaban
OTURUM: OMURGA KAYNAKLI AĞRILARDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Nesrin Demirsoy
Dr. Emel Özcan
OTURUM: İNME REHABİLİTASYONUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Banu Kuran
Dr. Kemal Dinçer
Nörorestoratif Tedaviler
Konuşmacı:
Dr. Müge Yemişçi
İçimizdeki Web: Fasya 
Konuşmacı:
Dr. Işık Akgöl
İnmeli Hastanın Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Gülçin Kaymak Karataş
Nöroradyolojide Gelişmeler
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Yörübulut
Lumbosakral Ağrılarda Gözardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Rana Erdem
İnme Komplikasyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Canan Çulha
Beyin - Bilgisayar Arayüz Çalışmaları
Konuşmacı:
Dr. Özgür Zeliha Karaahmet
Healthy Sleep - Healthy Life Mattress
Konuşmacı:
Dr. Rick Barhoume
İnmeli Hastada Rehabilitasyonun Planlanması
Konuşmacı:
Dr. Nurdan Paker
SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45 UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM
13:45-15:15 OTURUM: TBH REHABİLİTASYONUNDA REHBERLER
Oturum Başkanları:
Dr. Birkan Sonel Tur
Dr. İbrahim Gündoğdu
OTURUM: ELEKTROFİZYOLOJİ - VAKALARLA RAPOR İSTEME (KİME, NE ZAMAN?) - OKUMA - DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları:
Dr. Hakan Genç
Dr. Murat Zinnuroğlu
OTURUM: OMURİLİK HASARLI HASTADA AĞRI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Şükrü Gündüz
Dr. Selami Akkuş
İyileşme Seyri ve Monitorizasyon
Konuşmacı:
Dr. Canan Çelik
Elektrofizyolojik İncelemelerin Planlanması: Ne? Ne Zaman? Nasıl?
Konuşmacı:
Dr. Oya Ümit Yemişçi
Ağrı Kaynakları ve Ayırıcı Tanı
Konuşmacı:
Dr. Belgin Erhan
Rehabilitasyon Programını Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Bakıcı Desteği
Konuşmacı:
Dr. Ebru Umay
Elektrofizyolojik Bulguların Yorumlanması ve Raporlama
Konuşmacı:
Dr. Müfit Akyüz
Medikal Tedaviler ve FT Modaliteleri
Konuşmacı:
Dr. Funda Levendoğlu
Uyku-Uyanıklık ve Motivasyon Yönetimi
Konuşmacı:
Dr. Fatih Tok
Travmatik Sinir Hasarlarının Tanı ve İzleminde Elektrofizyoloji
Konuşmacı:
Dr. Metin Karataş
Girişimsel Ağrı Yönetimi
Konuşmacı:
Dr. Bilge Yılmaz
SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
15:15-15:45 KAHVE ARASI
15:45-17:15
OTURUM: SEREBRAL PALSİ GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Evren Yaşar
OTURUM: EKLEM AĞRILARINDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Sema Öncel
Dr. Nihal Taş
OTURUM: ORTEZ UYGULAMALARI GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Haydar Möhür
Dr. Kurtuluş Köklü
Serebral Palside Tanı ve Erken Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Ece Ünlü
Vakalarla Kalça Ağrılarında Gözardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Lale Aktekin
İnme Vakalarında Ortez Uygulamaları 
Konuşmacı:
Dr. Ebru Alemdaroğlu
Botulinum Toksin Mucizesi
Konuşmacı:
Dr. Birol Balaban
Vakalarla Diz Ağrılarında Göz Ardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Oya Özdemir
Pediatrik Rehabilitasyonda Ortezleme 
Konuşmacı:
Dr. Güldal Funda Yüzer Nakipoğlu
Serebral Palsili Hastalarda Kişiye Özel Rehabilitasyon Planlanması: Ne Zaman, Nasıl?
Konuşmacı:
Dr. Şehim Kutlay
Omuz Sorunlarında Ne Zaman FTR, Ne Zaman Cerrahi Tedavi?
Konuşmacılar:
Dr. Kenan Akgün
Dr. Mehmet Demirtaş
Omurga Deformiteleri ve Spinal Ortezler
Konuşmacı:
Dr. Hürriyet Yılmaz
SÖZLÜ SUNUMLAR   SÖZLÜ SUNUMLAR
17:15-18:15 OTURUM: İNME REHABİLİTASYONUNDA NÖROMODÜLASYON VE İLAÇLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Erbil Dursun
Dr. Derya Demirbağ Kabayel
KRİSTAL ARTROPATİLERDE GÜNCELLEME PANELİ
Oturum Başkanları:
Dr. Hatice Uğurlu
Dr. Levent Özçakar
OTURUM : TEMEL PEDİATRİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Sumru Özel
Dr. Melek Sezgin
Noninvaziv Beyin Stimülasyonu 
Konuşmacı:
Dr. Aliye Tosun
Gut: Tedavide Yeni Ufuklar
Konuşmacı:
Dr. Erkan Kozanoğlu
Serebral Palsili Çocuğu Değerlendirme ve Tedavi Planı
Konuşmacı:
Dr. Murat Zinnuroğlu
Sanal Gerçeklik  
Konuşmacı:
Dr. Ferdi Yavuz
Psödogut: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Serpil Savaş
Meningomiyeloselli Çocuğu Değerlendirme ve Tedavi Planı 
Konuşmacı:
Dr. Filiz Tuna
İlaçlar ve Motor İyileşme 
Konuşmacı:
Dr. Rıdvan Alaca
  Motor Gelişim Bozukluğu ve Ayırıcı Tanı 
Konuşmacı:
Dr. Evrim Karadağ Saygı
  SÖZLÜ SUNUMLAR  

SOSYAL PROGRAM – CSO KONSERİ


10 Kasım 2018, Cumartesi

  SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:15 10 KASIM ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Tansu Arasıl
Dr. İsmail Koca


“Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültürel Temelleri”
Konuşmacı:
Prof. Dr. Reşat Genç
   
09:15-10:15 OTURUM: OMURİLİK HASARLI HASTA REHABİLİTASYONUNDA ULUSLARARASI REHBERLER
Oturum Başkanları:
Dr. Seyhan Sözay
Dr. Hakan Tuna
OTURUM: OSTEOPOROZ VE POROTİK KIRIKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Merih Sarıdoğan
OTURUM: LENFÖDEM REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanları:
Dr. Serap Alper
Dr. Pınar Borman
Üriner Disfonksiyon
Konuşmacı:
Dr. Murat Ersöz
Osteoporotik Kırıkları Önlemede Ne Kadar Etkiliyiz?
Konuşmacı:
Dr. Yeşim Kirazlı
FTR Uzmanı Gözüyle Lenfödem ve Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Figen Ayhan
Kardiyovasküler ve Pulmoner Disfonksiyon
Konuşmacı:
Dr. Füsun Köseoğlu
Osteoporozda Güncel Medikal Tedavi Yaklaşımları: Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı:
Dr. Dilşad Sindel
Her Ödem Lenfödem mi? Lenfödem Ayırıcı Tanısında Güncel Klinik Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Lale Cerrahoğlu
Aktivite - Katılım ve Yaşam Kalitesi
Konuşmacı:
Dr. Ayşe Küçükdeveci
Osteoporotik Omurga ve Kalça Kırıklarında Önleyici ve Rehabilitatif Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Ülkü Akarırmak
Kompleks Dekonjestif Terapide Neredeyiz? Doğrular ve Yanlışlar
Konuşmacı:
Dr. Meltem Dalyan
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM
11:15-12:30 OTURUM: İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
Oturum Başkanları:
Dr. Nigar Dursun
Dr. Haydar Gök
OTURUM: OSTEARTRİT GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Faruk Şendur
Dr. Hasan Oğuz
OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI KAS - İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI
Oturum Başkanları:
Dr. Sevim Orkun
Dr. Kıymet İkbal Karadavut
İnme Sonrası Robotik Rehabilitasyon; Kanıtlardan Pratiğe
Konuşmacı:
Dr. Nebahat Sezer
Osteoartrit Patofizyolojisi
Konuşmacı:
Dr. Selmin Gülbahar
Çocuklarda Kronik Kas İskelet Sistemi Ağrılarında Ayırıcı Tanı
Konuşmacı:
Dr. Özlem El
Pediatrik Rehabilitasyonda İleri Teknolojik Uygulamalar
Konuşmacı:
Dr. Özge Keniş Coşkun
Osteoartrit Medikal Tedavisinde Güncel Rehberler
Konuşmacı:
Dr. Filiz Sivas
Pediatrik Fibromiyalji
Konuşmacı:
Dr. Şenay Özdolap
Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Giyilebilir Robotik Teknoloji 
Konuşmacı:
Dr. Emre Adıgüzel
Osteoartrit Non - Farmakolojik Tedavilerde Güncel Rehberler
Konuşmacı:
Dr. Elif Aydın
Hematolog Bakışıyla Çocukluk Çağı Ağrıları
Konuşmacı:
Dr. Türkiz Gürsel
  SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 OTURUM : ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA TRAVMATİK VE HİPOKSİK BEYİN HASARI REHABİLİTASYON YÖNETİM MODELLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Aytül Çakcı
Dr. Jale Meray
OTURUM: NÖROPATİK AĞRI
Oturum Başkanları:
Dr. Süreyya Ergin
Dr. Ayşen Akıncı
OTURUM: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Zeliha Ünlü
Dr. Ayhan Bilgici
Yoğun Bakım ve Erken Dönem Rehabilitasyon Yaklaşımları
Konuşmacı:
Dr. Aytül Çakcı
Nöropatik Ağrı Modelleri; Güncel Mekanizmalar
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
Çocukluk Çağı Kas Hastalıklarında Egzersiz Reçeteleme
Konuşmacı:
Dr. Öznur Öken
Rehabilitasyon Potansiyelinin Belirlenmesi ve Tedavi Hedefleri
Konuşmacı:
Dr. İbrahim Gündoğdu
Nöropatik Ağrı Tedavisi; Doğrular, Yanlışlar?
Konuşmacı:
Dr. Sibel Demir Deviren
Oturma Kliniği - Tekerlekli Sandalye Reçeteleme
Konuşmacı:
Dr. N. Füsun Toraman
Kafa Travmalı Pediatrik Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Özlem Köroğlu
Nöropatik Ağrıda Görüntüleme ve Elektrofizyoloji
Konuşmacı:
Dr. Hakan Gündüz
Motor Nöron Hastalıklarında Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Ayşe Yalıman
  SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM UYDU SEMPOZYUM
16:30-18:00 OTURUM: KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Füsun Köseoğlu
Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
OTURUM: ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA GÖZ ARDI EDİLEN YAKLAŞIM: PREHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Elif Akalın
Dr. Bedriye Başkan
OTURUM: İNME SONRASI ÜST EKSTREMİTE VE EL REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanları:
Dr. Oktay Arpacıoğlu
Dr. Vesile Sepici
Kardiyak Rehabilitasyonda Güncelleme; Branş Olarak Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Hale Karapolat
Diz Patolojilerinde Preoperatif Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Elif Akalın
Prognoz ve Tedavi Hedefleri
Konuşmacı:
Dr. Banu Kuran
Pulmoner Rehabilitasyonda Güncelleme; Branş Olarak Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
Total Kalça Artroplastisinde Preoperatif Rehabilitasyonun Postoperatif Sonuçlara Etkisi
Konuşmacı:
Dr. Dilek Durmuş
Komplikasyonların Önlenmesi ve İdamesi
Konuşmacı:
Dr. Nuri Çetin
Kardiyak Hastalıklarda Fiziksel Aktivite
Konuşmacı:
Dr. Birkan Sonel Tur
Vaka Örnekleriyle El Tendon Yaralanmaları Rehabilitasyonu
Konuşmacı:
Dr. Esma Ceceli
Fonksiyonel İyileşme ve Görev Spesifik Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Sibel Özbudak Demir
SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
18:00-19:00   PANEL: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME VE TAKİP
Oturum Başkanları:
Dr. Özge Ardıçoğlu
Dr. Pınar Borman
OTURUM: OMURİLİK HASARI REHABİLİTASYONUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Gülümser Aydın
Dr. Engin Koyuncu
Romatoid Artiritte Değerlendirme ve Takip
Konuşmacı:
Dr. Hatice Bodur
Omurilik Hasarlı Hastanın Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Şükrü Gündüz
Ankilozan Spondilitte Değerlendirme ve Takip
Konuşmacı:
Dr. Tunay Sarpel
Omurilik Hasarlı Hastanın Komplikasyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Gülten Karaca
  Omurilik Hasarlı Hastada Rehabilitasyon Planı
Konuşmacı:
Dr. Elif Yalçın

11 Kasım 2018, Pazar

09:00-10:00
SALON 1 SALON 2 SALON 3
OTURUM: GERİATRİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Dr. Rezzan Günaydın
OTURUM: ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Canan Tıkız
Dr. Şansın Tüzün
OTURUM: AMPUTE REHABİLİTASYONU - GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Yazıcıoğlu
Dr. Canan Çulha
Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme, Tanı ve Takiplerde Kullanılan Pratik Ölçekler
Konuşmacı:
Dr. Barış Nacır
Romatolojide Yeni Nesil Biyolojik Ajanlar
Konuşmacı:
Dr. Feride Göğüş
Ampute Rehabilitasyonunda Sonuç Ölçekleri
Konuşmacı:
Dr. Koray Aydemir
Vakalarla Yaygın Ağrılı Yaşlı Hastaya Yaklaşımlar: Tanı ve Tedavide Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya
Romatolojik Rehabilitasyonda Eklem ve Enerji Koruma Prensipleri
Konuşmacı:
Dr. Hakan Genç
Alt Ekstremite Amputasyonlarında Protez Seçimi
Konuşmacı:
Y. Müh. Haydar Altınkaynak
Sarkopeni ve Tedavide Yeni Ufuklar
Konuşmacı:
Dr. Pınar Borman
Romatizmal Hastalıklarda Beslenme; D Vitamini, Probiyotikler vs.
Konuşmacı:
Dr. Meltem Yalınay Çırak
Miyoelektrik Kol Protezleri
Konuşmacı:
Dr. Yasin Demir
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30
OTURUM: TERAPÖTİK EGZERSİZLER - ÖZEL REHABİLİTASYON ALANLARINDA EGZERSİZ REÇETELEME
Oturum Başkanları:
Dr. Nurben Süldür
Dr. Saime Ay
OTURUM: FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Berrin Durmaz
Dr. Onur Armağan
OTURUM: TAMAMLAYICI VE REJENERATİF TEDAVİLER
Otrurum Başkanları:
Dr. Akın Erdal
Dr. Figen Tuncay
İleri Yaş ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Füsun Ardıç
FTR ve Vagus Sinir Stimülasyonu
Konuşmacı:
Dr. Kerem Alptekin
Kas - İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi
Konuşmacı:
Dr. Deniz Evcik
Gebelik ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Dilek Keskin
İnkontinans Tedavisinde Manyetik Alan, Biofeedback Tedavileri ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Nurten Eskiyurt
Nörorehabilitasyonda Akupunktur
Konuşmacı:
Dr. Vesile Sepici
Nörodejeneratif Hastalıklarda Egzersiz Planlama
Konuşmacı:
Dr. Burcu Duyur Çakıt
Dejeneratif Ağrılar ve Lazer Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Hakan Tunç
Dejeneratif Ağrılarda Medikal Ozon Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Kamil Yazıcıoğlu

SOSYAL PROGRAM – SÜRPRİZ KAPANIŞ KONSERİ